BREITLING "Chronomat" B13047

BREITLING "Datora" chronograf